Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"percent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

percent rzeczownik

rzeczownik + percent
Kolokacji: 147
percent of one's revenue • percent of one's sales • percent of one's shares • percent of one's stock • percent of one's income • ...
percent + rzeczownik
Kolokacji: 180
percent increase • percent stake • percent decline • percent drop • percent gain • percent reduction • percent discount • percent jump • ...
percent + czasownik
Kolokacji: 164
percent favors • percent approves • percent reports • percent votes • percent agrees • percent says • percent believes • ...
czasownik + percent
Kolokacji: 449
account for several percent • own several percent • increase several percent • rise to several percent • drop several percent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. rise to several percent = wzrost aby kilka procent rise to several percent
6. make up several percent = malować kilka procent make up several percent
7. fall to several percent = zabierać się kilka procent fall to several percent
8. yield several percent = produkcja kilka procent yield several percent
9. represent several percent = reprezentować kilka procent represent several percent
13. reduce by several percent = redukować kilka procent reduce by several percent
14. get several percent = dostawać kilka procent get several percent
15. win several percent = wygrywać kilka procent win several percent
17. drop to several percent = spadać kilka procent drop to several percent
18. cut by several percent = obniżać kilka procent cut by several percent
24. gain several percent = zyskiwać kilka procent gain several percent
27. fall by several percent = spadać kilka procent fall by several percent
29. raise to several percent = podnosić kilka procent raise to several percent
31. climb several percent = wspinać się kilka procent climb several percent
35. reduce to several percent = redukować kilka procent reduce to several percent
36. take several percent = brać kilka procent take several percent
39. exceed several percent = przekraczać kilka procent exceed several percent
40. average several percent = średni kilka procent average several percent
42. cover several percent = przykrywać kilka procent cover several percent
43. drop from several percent = upuszczać z kilka procent drop from several percent
44. decline by several percent = upadek przez kilka procent decline by several percent
46. raise by several percent = zwiększać kilka procent raise by several percent
47. range to several percent = zakres aby kilka procent range to several percent
48. drop by several percent = wpadać kilka procent drop by several percent
49. win with several percent = wygrywać kilka procent win with several percent
50. cut to several percent = obniżać kilka procent cut to several percent
53. cut several percent = ciąć kilka procent cut several percent
56. earn several percent = zarabiać kilka procent earn several percent
57. produce several percent = produkować kilka procent produce several percent
58. return several percent = wracać kilka procent return several percent
59. use several percent = wykorzystanie kilka procent use several percent
60. represent about several percent = reprezentować około kilka procent represent about several percent
62. jump to several percent = skok aby kilka procent jump to several percent
63. grow to several percent = rosnąć kilka procent grow to several percent
65. amount to several percent = ilość aby kilka procent amount to several percent
66. contribute several percent = przyczyniać się kilka procent contribute several percent
67. limit to several percent = limit aby kilka procent limit to several percent
68. climb to several percent = wspinaczka aby kilka procent climb to several percent
69. raise from several percent = podnosić z kilka procent raise from several percent
70. hit several percent = uderzać kilka procent hit several percent
71. lower to several percent = niższy aby kilka procent lower to several percent
72. complete several percent = kompletny kilka procent complete several percent
74. keep several percent = trzymać kilka procent keep several percent
75. reduce from several percent = redukować z kilka procent reduce from several percent
77. add several percent = dodawać kilka procent add several percent
78. rise about several percent = wzrost około kilka procent rise about several percent
79. generate several percent = wytwarzać kilka procent generate several percent
80. comprise several percent = zawierać kilka procent comprise several percent
81. raise several percent = podnosić kilka procent raise several percent
82. capture several percent = zdobywać kilka procent capture several percent
83. slip to several percent = pomyłka aby kilka procent slip to several percent
85. total several percent = całkowity kilka procent total several percent
87. run at several percent = rzucony się kilka procent run at several percent
88. own about several percent = posiadać około kilka procent own about several percent
89. put at several percent = oceniony kilka procent put at several percent
90. affect several percent = wpływać kilka procent affect several percent
91. draw several percent = rysować kilka procent draw several percent
92. set several percent = umieszczać kilka procent set several percent
93. include several percent = obejmować kilka procent include several percent
94. save several percent = oszczędzać kilka procent save several percent
97. grow about several percent = rosnąć około kilka procent grow about several percent
98. cut from several percent = obniżać kilka procent cut from several percent
99. make up about several percent = malować około kilka procent make up about several percent
100. fall below several percent = spadać poniżej kilka procent fall below several percent
przymiotnik + percent
Kolokacji: 40
high percent • additional percent • mere percent • low percent • current percent • ...
przyimek + percent
Kolokacji: 34
to several percent • about several percent • for several percent • at several percent • with several percent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.