"contribute several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyczyniać się kilka procent
  1. contribute czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Individual investors, who would benefit from a lower rate, contributed less than 10 percent.

powered by  eTutor logo