KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować kilka procent
  1. buy czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'd ask them to buy 10 percent of the company at first.