"yield several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcja kilka procent
  1. yield czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are being offered to the public at a price to yield 4.6 percent.

powered by  eTutor logo