"yield benefit" — Słownik kolokacji angielskich

yield benefit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcja korzyść
  1. yield czasownik + benefit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The project is expected to yield benefits to human health.

powered by  eTutor logo