"get several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka procent
  1. get czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Getting 8 percent of the student body to do anything is great."

powered by  eTutor logo