BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"comprise several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawierać kilka procent
  1. comprise czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They still are a majority in the city, comprising 51 percent of the population.

powered by  eTutor logo