BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"control several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrola kilka procent
  1. control czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Together, they control more than 70 percent of the market.

powered by  eTutor logo