"buy the percent" — Słownik kolokacji angielskich

buy the percent kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy several percent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup procent
  1. buy czasownik + percent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'd ask them to buy 10 percent of the company at first.

powered by  eTutor logo