"Different approach" — Słownik kolokacji angielskich

Different approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: different approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Inne podejście
  1. different przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But in some recent cases, the court has taken a different approach.