"general approach" — Słownik kolokacji angielskich

general approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólne podejście
  1. general przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Of course, there's a cost to this more general approach.