"right approach" — Słownik kolokacji angielskich

right approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobre nadejście
  1. right przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You and your doctor just need to find the right approach.

    Podobne kolokacje: