"unusual approach" — Słownik kolokacji angielskich

unusual approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykłe podejście
  1. unusual przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This unusual approach created a good number of problems.