"whole approach" — Słownik kolokacji angielskich

whole approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całe podejście
  1. whole przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    So they said, okay, let's try a whole different approach.

    Podobne kolokacje: