"for approaches" — Słownik kolokacji angielskich

for approaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: for an approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla podejść
  1. for przyimek + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    But perhaps the time for such an approach has come.

    Podobne kolokacje: