"formal approach" — Słownik kolokacji angielskich

formal approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne podejście
  1. formal przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I know these decisions fly in the face of conventional management practice, but a less formal approach works well for us.