"formal training" — Słownik kolokacji angielskich

formal training kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne szkolenie
  1. formal przymiotnik + training rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I understand he had no formal training, or much education.