"formal complaint" — Słownik kolokacji angielskich

formal complaint kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna skarga
  1. formal przymiotnik + complaint rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A person or business that files a formal complaint with the court.