"Innovative Approach" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Innovative Approach" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
  1. innowacyjne podejście
    The company attracts new customers thanks to its innovative approach. (Firma przyciąga nowych klientów dzięki innowacyjnemu podejściu.)

"Innovative Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Innovative Approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: innovative approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Innowacyjne podejście
  1. innovative przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His innovative approach did not become clear until after the war.