"gradual approach" — Słownik kolokacji angielskich

gradual approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście graduału
  1. gradual przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "A more gradual approach would better serve your purpose," she argued.