"Experimental Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: experimental approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Doświadczalne Podejście
  1. experimental przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was similar in most ways to the experimental approach of Round 1.