"Traditional approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: traditional approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tradycyjne podejście
  1. traditional przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He gave no reason, a traditional approach for the court.