"tough approach" — Słownik kolokacji angielskich

tough approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieustępliwe podejście
  1. tough przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the agency is now taking a tougher approach to condom quality control.

    Podobne kolokacje: