"overall approach" — Słownik kolokacji angielskich

overall approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólne podejście
  1. overall przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Thanks for the useful article on your overall approach to cookies.

    Podobne kolokacje: