"holistic approach" — Słownik kolokacji angielskich

holistic approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): holistyczne podejście
  1. holistic przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Increasingly they are seen as part of a holistic approach to health.

    Podobne kolokacje: