"flexible approach" — Słownik kolokacji angielskich

flexible approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elastyczne podejście
  1. flexible przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    The flexible approach is therefore to allow organizations to account for their own economic reality.