"philosophical approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filozoficzne podejście
  1. philosophical przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some people, you can predict how they are going to vote because of their general philosophical approach.