"balanced approach" — Słownik kolokacji angielskich

balanced approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrównoważone podejście
  1. balanced przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    We support a lot of people who have a balanced approach.