"broad approach" — Słownik kolokacji angielskich

broad approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szerokie podejście
  1. broad przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    Some members think Congress is now ready for a broader approach.

    Podobne kolokacje: