"realistic approach" — Słownik kolokacji angielskich

realistic approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): realistyczne podejście
  1. realistic przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I cannot make it into a realistic approach to life.