TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"realistic chance" — Słownik kolokacji angielskich

realistic chance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): realistyczna szansa
  1. realistic przymiotnik + chance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He now has a realistic chance to make a profit with his stable.