"realistic style" — Słownik kolokacji angielskich

realistic style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): realistyczny styl
  1. realistic przymiotnik + style rzeczownik
    Silna kolokacja

    As you can readily observe, his is a realistic style.

powered by  eTutor logo