Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"different style" — Słownik kolokacji angielskich

different style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny styl
  1. different przymiotnik + style rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The special has a very different style from the later series.

powered by  eTutor logo