Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"realistic goal" — Słownik kolokacji angielskich

realistic goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): realistyczny cel
  1. realistic przymiotnik + goal rzeczownik
    Silna kolokacja

    One thing to keep in mind before you begin, however, is to set realistic goals.

powered by  eTutor logo