"opposite approach" — Słownik kolokacji angielskich

opposite approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwne podejście
  1. opposite przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Slipknot took the exactly opposite approach, with a similar effect.