"Similar approach" — Słownik kolokacji angielskich

Similar approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: similar approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Podobne podejście
  1. similar przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The law passed by the council takes a similar approach.