"sensible approach" — Słownik kolokacji angielskich

sensible approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozsądne podejście
  1. sensible przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The sensible approach is to focus on the big picture.

    Podobne kolokacje: