"sensible thing" — Słownik kolokacji angielskich

sensible thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozsądna rzecz
  1. sensible przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Indeed, the sensible thing would have been to say no.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo