ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Western Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Western Approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: western approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodnie Podejście
  1. western przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The four lines then enter together at the western approach to the station.

powered by  eTutor logo