"initial approach" — Słownik kolokacji angielskich

initial approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście pierwszej litery
  1. initial przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The question was, which scheme to use in the initial approach?