"on approaches" — Słownik kolokacji angielskich

on approaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na podejściach
  1. on przyimek + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All she really wanted to do right now was work on her new approach.

    Podobne kolokacje: