"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. popular culture = kultura popularna, popkultura popular culture
2. popular song = lekka piosenka popular song
3. popular music = muzyka rozrywkowa popular music
5. popular vote = głosowanie powszechne popular vote
6. popular topic = popularny temat popular topic
7. popular support = ogólne wsparcie popular support
9. popular sport = popularny sport popular sport
10. popular belief = powszechne przekonanie popular belief
12. popular form = popularna forma popular form
13. popular singer = popularny piosenkarz popular singer
14. popular choice = popularny wybór popular choice
15. popular restaurant = popularna restauracja popular restaurant
16. popular demand = popularne żądanie popular demand
17. popular uprising = zryw społeczny popular uprising
18. popular magazine = magazyn dla szerokiej publiczności popular magazine
19. popular resort = popularny kurort popular resort
20. popular opinion = powszechna opinia, powszechne mniemanie popular opinion
21. popular item = popularna rzecz popular item
22. popular novel = popularna powieść popular novel
23. popular dish = popularna potrawa popular dish
24. popular venue = popularne miejsce popular venue
25. popular movement = popularny ruch popular movement
26. popular feature = popularna cecha popular feature
27. popular press = prasa popularna popular press
28. popular image = popularny obraz popular image
29. popular brand = popularny gatunek popular brand
31. popular genre = popularny gatunek popular genre
32. popular imagination = popularna wyobraźnia popular imagination
33. popular media = popularne media popular media
34. popular politician = popularny polityk popular politician
35. popular appeal = popularny apel popular appeal
36. popular method = popularna metoda popular method
37. popular musician = popularny muzyk popular musician
38. popular show = widowisko dla szerokiej publiczności popular show
39. popular book = popularna książka popular book
40. popular figure = popularna liczba popular figure
41. popular film = film dla szerokiej publiczności popular film
42. popular style = popularny styl popular style
43. popular movie = film dla szerokiej publiczności popular movie
44. popular writer = wzięty pisarz popular writer
45. popular subject = popularny temat popular subject
46. popular legend = popularna legenda popular legend
48. popular site = popularne miejsce popular site
49. popular character = popularny charakter popular character
50. popular artist = popularny artysta popular artist
51. popular activity = popularna działalność popular activity
52. popular player = popularny gracz popular player
53. popular works = popularny pracuje popular works
54. popular model = popularny model popular model
55. popular product = popularny produkt popular product
56. popular route = popularna trasa popular route
57. popular girl = popularna dziewczyna popular girl
58. popular program = program dla szerokiej publiczności popular program
59. popular band = popularny pas popular band
60. popular success = ogólny sukces popular success
61. popular event = popularne wydarzenie popular event
62. popular actor = wzięty aktor popular actor
63. popular version = popularna wersja popular version
64. popular type = popularny typ popular type
65. popular leader = popularny przywódca popular leader
66. popular party = popularna strona popular party
67. popular game = popularna gra popular game
68. popular story = popularna historia popular story
69. popular place = ogólne miejsce popular place
70. popular name = popularne imię popular name
71. popular area = popularny obszar popular area
72. popular location = popularna lokalizacja popular location
73. popular star = popularna gwiazda popular star
74. popular club = popularny klub popular club
75. popular theory = popularna teoria popular theory
76. popular child = popularne dziecko popular child
77. popular group = popularna grupa popular group
78. popular beach = popularna plaża popular beach
  • In the high season, the most popular beaches are mobbed.
  • They are very popular beach food and in cuchifrito stands.
  • It is a popular beach in the Edgewater section of the city.
  • The island is a popular beach for people because of its seclusion.
  • One of Bermuda's national parks, it is a popular public beach.
  • The island is also home to a popular nude beach.
  • Those feeling less active can simply stretch out on its popular beach.
  • Help is on the way for one of Connecticut's most popular beaches.
  • One of the nation's most popular beaches stretches along the coast.
  • The beach has become the most popular beach on the island.
79. popular art = popularna sztuka popular art
80. popular fiction = popularna fikcja popular fiction
81. popular election = popularne wybory popular election
82. popular way = popularna droga popular way
83. popular tune = popularna melodia popular tune
84. popular myth = popularny mit popular myth
85. popular content = popularna zawartość popular content
86. popular man = popularny człowiek popular man
87. popular pastime = popularna rozrywka popular pastime
88. popular work = popularna praca popular work
89. popular station = popularna stacja popular station
91. popular mathematics = popularna matematyka popular mathematics
92. popular use = popularne wykorzystanie popular use
93. popular video = popularny wideo popular video
94. popular act = popularny akt popular act
95. popular hit = popularny cios popular hit
96. popular author = popularny autor popular author
98. popular acclaim = popularne uznanie popular acclaim
99. popular opera = popularna opera popular opera
100. popular option = popularna opcja popular option
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 130
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.