"popular show" — Słownik kolokacji angielskich

popular show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko dla szerokiej publiczności
  1. popular przymiotnik + show rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But most of the popular shows are not particularly new.

    Podobne kolokacje: