"popular option" — Słownik kolokacji angielskich

popular option kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna opcja
  1. popular przymiotnik + option rzeczownik
    Silna kolokacja

    The least popular option was for a wholly appointed House.

    Podobne kolokacje: