"popular game" — Słownik kolokacji angielskich

popular game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna gra
  1. popular przymiotnik + game rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To date it remains the least popular game of the series.

    Podobne kolokacje: