"popular musician" — Słownik kolokacji angielskich

popular musician kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny muzyk
  1. popular przymiotnik + musician rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The region's four most popular musicians sing about the struggle for identity.