"popular BBC series" — Słownik kolokacji angielskich

popular BBC series kolokacja
Popularniejsza odmiana: popular series
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna seria BBC
  1. popular przymiotnik + series rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is one of the better books in the popular series.

    Podobne kolokacje: