"popular figure" — Słownik kolokacji angielskich

popular figure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna liczba
  1. popular przymiotnik + figure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The case made him a popular figure among the masses.

    Podobne kolokacje: