"popular holiday destination" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: popular destination
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne miejsce wypoczynku
  1. popular przymiotnik + destination rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Of late it has become a popular destination, especially for the kids.