"popular player" — Słownik kolokacji angielskich

popular player kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny gracz
  1. popular przymiotnik + player rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Alex is one of the most popular players on our team with other general managers."

    Podobne kolokacje: